DANE OSOBOWE
 
Firma H. Skrzydlewska uprzejmie informuje, że przekazane nam przez Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO przetwarzane są jedynie w zakresie w jakim ich:
 
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 
1. Korzystając z usług serwisu sklep.skrzydlewska.pl, klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy, niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Serwis sklep.skrzydlewska.pl wykorzystuje podane dane jedynie do prawidłowego wykonania zleconej usługi.
3. Dane osobowe nadawcy wykorzystywane są do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia.
4. Odbiorca zamówienia nie otrzymuje żadnych danych osobowych nadawcy zamówienia.
5. Jeżeli życzeniem nadawcy jest to aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść bilecika”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
6. Dane osobowe odbiorcy przekazywane są kurierowi jedynie w celu realizacji przesyłki.
 
PLIKI COOKIES (TZW. „CIASTECZKA”)
 
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Witryna korzysta również z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk WWW oferowanych przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies” w celu ułatwienia analizy Witryny pod kątem jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik „cookie” dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika (w tym też adres IP) zostaną przekazane Google, które następnie zapisze je na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje, aby na bieżąco sprawdzać w jaki sposób Witryna jest wykorzystywana przez użytkownika, a także aby sporządzać dla firmy H.Skrzydlewska wł. Witold Skrzydlewski raporty dotyczące działania witryny oraz oferować inne usługi dotyczące działania Witryny i wykorzystania Internetu. Firma Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile zmuszą ją do tego przepisy prawa lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi, które posiada. Korzystając z tej Witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie informacji przez Google w sposób oraz w celach jak opisano powyżej.